Akredytacja  – żeby zajmować się handlem zagranicznym każdy podmiot powinien zarejestrować się w organach celnych. Brak akredytacji w organach celnych służy podstawą dla odmowy w pozwoleniu załatwienia formalności celnych.

Dla akredytacji w organach celnych potrzebnie okazać nam dokumenty:

 • Dokumenty założycielskie:
  • Decyzja właściciela mienia lub upoważnionego przez niego organ o utworzeniu podmiota działalności przedsiębiorczej. Jeżeli właścicieli lub upoważnionych przez nich organów są dwaj lub więcej, taką dezycją jest umowa założycielska;
  • Statut przedsiębiorstwa (jeżeli zgodnie z ustawodawstwem to jest potrzebne do założenia podmiotu działalności przedsiębiorczej). (kopia).
 • Protokół zebrania (decyzja, rozporządzenie) о powołaniu kierownika przedsiębiorstwa (poświadczona kopia z pieczątką przedsiębiorstwa).
 • Świadectwo o rejestracji państwowej podmiotu działalności gospodarczej. (kopia).
 • Zaświadczenie wydane przez organ statystyki o wniesieniu podmiotów działalności przdsiębiorczej osoby prawnej do Państwowego Rejestru przedsiębiorstw oraz organizacji Ukrainy (poświadczona kopia z pieczątką firmy).
 • Świadectwo płatnika podatku VAT, lub zaświadczenie z organów podatkowych, że przedsiębiorstwo nie jest płatnikiem podatku VAT, lub świadectwo o zapłacie podatku (oryginał oraz kopia poświadczona piczątką przedsiębiorstwa), lub podanie, że przedsiębiorstwo nie jest płatnikiem VAT.
 • Wniosek o rejestrację podmiotu działalności gospodarczej.
 • Rozporządzenie o powołaniu na stanowisko głównego księgowego (nazwisko, imię, imię ojca, numer telefonu – poświadczona kopia z pieczątką przedsiębiorstwa).
 • Kopie dowodów osobistych (poświadczone z pieczątką przedsiębiorstwa) wszystkich osób, wskazanych w Karcie Rejestracyjnej.
 • Zaświadczenie z upoważnionego banku o założeniu kont (w walucie Ukrainy oraz walutach zagranicznych).
 • Rozporządzenie o powołaniu odpowiedzialnych pracowników ds współpracy z organami celnymi, ich nazwiska, imiona, dane dowodów osobistych, wzory podpisów.
 • W przypadku, jeżeli kierownikiem przedsiębiorstwa jest obywatel innego państwa, osoba bez obywatelstwa, – dane jak o kierowniku przedsiębiorstwa, tak i o osobie – obywatelu Ukrainy, który będzie pełnić obowiązki tymczasowego kierownika w czasie jego nieobecności, także rozporządzenie ”O powołaniu na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika przedsiębiorstwa”, który niesie odpowiedzialności za działalność przedsiębiorstwa, zezwolenie na pracę oraz wizę obcokrajowca.

Oryginały dokumentów statutowych zwraca się podmiotom działalności gospodarczej po uzgodnieniu z okazanymi kopiami dokumentów.