Usługi polega na:

Ze względu na osobliwości Ustawodawstwa celnego oraz podatkowego Ukrainy, handel zagraniczny jest dość skomplikowany i wymaga specjalnej wiedzy i wytrat – jak finansowych, tak i ludzkich. A głównie, czasem naraża się na poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej!

Nasza firma jest gotowa pomóc kupić oraz wwieźć potrzebny Państwu towar, tym samym pozbawić Państwo zajmować się licznymi procedurami nieznanymi dla Państwa. Dlatego, żeby importować towar do Ukrainy Państwu potrzebne:

 • Do rozliczeń finansowych z dostawcą Państwo powinno założyć konta walutowe dla Państwa firmy;
 • Prawidłowo zawrzeć umowę na dostawę towaru, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzenia biznesu w kraju dostawcy, znać terminy gospodarcze oraz finansowe;
 • Otrzymać paszport transakcji na Państwa kontrakt;
 • Konwertować walutę;
 • Samodzielnie szukać przewoźnika powierzając mu towar do przewozu;
 • Mieć komlet dokumentów dla akredytacji celnej oraz zarejestrować się w jakości uczestnika  działalności gospodarczej;
 • Znaleźć «wspólny język» z organami celnymi;
 • Prawidłowo wypełnić deklaracę celną, nie zapominając o administracyjnej oraz kryminalnej odpowiedzialności za nieprawidłowości w deklarowaniu oraz przemyt (w przypadku jeżeli Państwo zapomni coś wnieść do deklaracji – u Państwa jest dobra pamięć?);
 • Uzasadnić w organach celnych wartość Państwa towaru, a w przypadku niemożliwowści uzasadnienia, wypłacić państwu korektę wartości celnej – tylko ona może zwiększyć koszt własny towaru Państwa w kilka razy!;
 • Regularnie mieć do czynieinia z kontrolą podatkową oraz celną jako uczestnik działalności gospodarczej, które dokunują kontroli nad realizacją importowanego towaru bezpośrednio przez importera.

Korzystając z naszych usług, Państwo powierzy swój importowany towar profesionalnemu, doświadczonemu oraz tylko jednemu partnerowi! Towar będzie dostarczony do magazynu Państwa albo bezpośrednio do konsumenta, z kompletem dokumentów, ze wszystkimi certyfikatami oraz deklaracją, która potwierdza opłatę wszystkich ceł. Będą załatwione wszystkie formalności celne.

Agent handlowy – to jest jeszcze i zespół specjalistów w róznych dziedzinach handlu zagranicznego, którym potrzebne dużo płacić! Zawierając z nami umowę, dla Państwa będą pracować doświadczeni menedżerowie, logiści, agenci transportowi oraz brokerzy celni. Dla stałej współpracy proponujemy naszym klientom outsourcing handlu zagranicznego.

Z agentem handlowym można zawrzeć umowę albo kontrakt – istnieje kilka wariantów:

 • Umowa agencyjna – Nasza firma działa w imieniu Państwa, jako przedstawiciel Państwa
 • Umowa prowizyjna – My dostarczamy Państwu towar za prowizję
 • Umowa zlecenia – Państwo zleca naszej firmie dokonać zakupu towarów u dostawcy
 • Umowa kupna-sprzedaży – chociaż jest na ostatnim miejscu na naszej liście, często jest najbardziej żądana przez naszych klientów. Zgodnie z warunkami umowy, wartość towaru, obliczona przez naszych specjalistów i uzgodniona z Państwem, która zawiera wartość towaru oraz wszystkie wydatki na zakup, dostarczanie oraz oczyszczenie celne, opłata powinna być wniesiona z góry lub częściami – zgodnie z umową, a towar będzie przekazany Państwu po dostarczaniu do składu Państwa.

Cena usług agenta handlowego

Wynagrodzenie agenta skałada się z dużej liczby czynników – cena może być wyznaczona, jeżeli Państwo nam trochę opowie o charakterze ładunku i transakcji, które Państwo nam planuje powierzyć. Serdecznie zapraszamy Państwa do naszego biura, nasz menedżer może wyjechać do biura Państwa, jesteśmi gotowi poprzednie skontaktować się i wysłuchać Państwa przez telefon, z zadowoleniem damy odpowiedź na Państwa pytania przez pocztę elektroniczną – Państwo o tym decyduje!

Prosimy bardzo, jeżeli Państwo ma do nas pytanie lub Państwu coś jest niezrozumiałe prosimy telefonować do nas bez namysłu!

My znamy jak pracować z importem i eksportem – pozwólcie profesionałom pracować dla Państwa!